techniczne kursy nurkowania

PADI TEC 40

Jest to pierwszy kurs z cyklu PADI Tec Diver. Kurs przygotuje Cię do nurkowania dekompresyjnego w zakresie 40 m i planowania dekompresji nie dłuższej, niż 10 minut. Gazy dekompresyjne, których będziesz mógł używać to mieszanki nitroxowe max. 50%.

Kurs przygotuje Cię do

używania oprogramowania dekompresyjnego i komputerów nurkowych do planowania i przeprowadzania dekompresji nie dłuższej niż 10 minut oraz nurkowań nie głębszych niż 40 m,
używania pojedynczej butli z gazem dekompresyjnym o zawartości do 50% (EANx50) aby dodać konserwatyzmu do wymaganej dekompresji,
jeśli potraktujemy kurs Tec 40 jako pierwszy z serii, daje on kredyt do kursów Tec 45 i Tec 50

Sprzęt, którego będziesz używać

Sprzęt, którego będziesz używał, to konfiguracja rekreacyjna z niewielkimi zmianami potrzebnymi do przeprowadzania nurkowań o charakterze technicznym. Materiały szkoleniowe, których będziesz potrzebował to „Tec Deep Diver Crew-Pak”. Wprowadzi Cię on w:
nazewnictwo techniczne,
procedury bezpieczeństwa,
dekompresję i używanie butli stage do dekompresji,
planowanie gazów.
Powyższy zestaw materiałów zawiera: listę sprzętu, podręcznik, arkusz do planowania nurkowania. Opcjonalne DVD z demonstracją konfiguracji sprzętowej oraz wszystkich umiejętności daje Ci możliwość przygotowywania się do szkolenia i nurkowania technicznego w domu jak również pomiędzy poszczególnymi sesjami Tec Deep. Zestaw tych materiałów jest też używany podczas dalszych szkoleń Tec Deep, do Tec 50 włącznie

Wymagania wstępne

szkolenie AOWD PADI lub inne ekwiwalentne z innej organizacji nurkowej,
szkolenie Nurek Nitroksowy PADI lub inne ekwiwalentne z innej organizacji nurkowej,
szkolenie Deep Diver PADI lub inne ekwiwalentne z innej organizacji nurkowej,
zalogowane minimum 50 nurkowań, z których: o 10 nurkowań musi być na wzbogaconym powietrzu o 12 nurkowań musi być głębszych niż 18 metrów o 6 nurkowań musi być głębszych niż 30 m,
aktualne badania lekarskie

PADI TEC 45

PADI Tec 45 jest kolejnym z cyklu kursów technicznych PADI Tec Diver. Kurs ten jest rozszerzeniem do kursu TEC 40 i daje Ci możliwości nurkowania dekompresyjnego w zakresie głębokości do 45 m i z przeprowadzeniem dłuższej dekompresji.

W czasie tego kursu nauczysz się

nabędziesz potrzebne umiejętności oraz będziesz używał sprzętu odpowiedniego do nurkowań na głębokość 45 m,
nauczysz się jak planować pojedyncze lub powtórzeniowe nurkowania dekompresyjne,
poznasz też zasady korzystania z pojedynczego cylindra dekompresyjnego zawierającego wzbogacone powietrze lub tlen w celu przeprowadzania akcelerowanej dekompresji lub zwiększenia konserwatyzmu podczas dekompresji,
Twoja dekompresja nie będzie miała limitów czasowych,
będziesz przygotowany do reagowania i radzenia sobie w sytuacjach awaryjnych,
nabierzesz mistrzostwa w podstawowych umiejętnościach i procedurach, co będzie dla Ciebie podstawą dla Twojego dalszego szkolenia technicznego.

Sprzęt, którego będziesz używał podczas kursu

Sprzęt, którego będziesz używał podczas kursu to podstawowy sprzęt techniczny.
Będziesz używać materiałów zanajdujących się w zestawie „Tec Deep Diver CrewPack”, które zaznajomią Cię z:
nazewnictwem technicznym,
procedurami awaryjnymi,
używaniem i obsługą butli dekompresyjnych,
planowaniem gazów.
Zestaw zawiera podręcznik, listę kontrolną, tabelę do planowania nurkowania. Opcjonalnie możesz używać Video z demonstracjami montażu sprzętu technicznego oraz prezentacjami kluczowych umiejętności. Może być to doskonała Pomoc, do używania w domu, pomiędzy wyjazdami na wyprawy nurkowe

Wymagania wstępne

stopień PADI Rescue Diver (lub mieć równorzędne uprawnienia z innych organizacji),
specjlizacja PADI Enriched Air Diver (Nitrox) (lub równorzędne uprawnienia z innych organizacji),
specjlizacja PADI Deep Diver (lub równorzędne uprawnienia z innych organizacji),
uprawnienia PADI Tec 40 (lub równorzędne uprawnienia z innych organizacji),
zalogowane minimum 50 nurkowań, z których co najmniej: 12 nurkowań było z użyciem wzbogaconego powietrza głębiej niż 18 m, 6 (z użyciem lub nie EANx) nurkowań głębszych niż 30 m,
skończone 18 lat,
aktualne badania lekarskie

PADI TEC 50

Kurs Tec Deep 50 kończy cykl podstawowych kursów technicznych, dając Ci możliwość nurkowania daleko poza limitami nurkowania rekreacyjnego. Po tym kursie będziesz mógł przeprowadzać nurkowania do 50 m głębokości oraz odbywać dekompresję na bogatym Nitroxie oraz czystym tlenie.

Po kursie Tec 50 będziesz

przeprowadzał nurkowania dekompresyjne do głębokości 50 m,
używał wzbogaconego powietrza lub tlenu podczas dekompresji,
używał oprogramowania komputerowego do tworzenia tabel nurkowych (run time) i planowania nurkowania,
mógł miał kwalifikacje do przeprowadzania niezależnych dekompresyjnych nurkowań technicznych.

Sprzęt, którego będziesz używał

Sprzęt, którego będziesz używał do nurkowania to konfiguracja techniczna.
Podstawowym zbiorem materiałów jest „Tec Deep Diver Crew-Pak”, który zaznajomi Cię z:
nazewnictwem technicznym,
procedurami bezpieczeństwa,
procedurami postępowania w przypadku zagrożenia,
procedurami dekompresyjnymi,
technikami korzystania z butli deco
oraz z planowaniem gazów.
Ten zbiór materiałów zawiera w sobie: podręcznik, tzw. checklistę oraz tabliczkę do planowania nurkowania. Opcjonalnie możesz też kupić multimedialny przewodnik z instrukcjami – jak zmontować prawidłowo sprzęt oraz z prezentacjami wszystkich umiejętności i ćwiczeń. To Video jest wspaniałym narzędziem pomagającym adeptom nurkowania technicznego w uzyskaniu wiedzy i pomocy przy nabywaniu umiejętności praktycznych już w domu, w przerwie pomiędzy poszczególnymi znurkowaniami szkoleniowymi oraz w przerwie pomiędzy wyprawami technicznymi.

Nasze centrum nurkowe dysponuje tymi materiałami, zgłoś się do nas, jeśli jesteś zainteresowany ich nabyciem.

Wymagania wstępne

stopień Advanced lub ekwiwalentny z innej organizacji,
uprawnienia PADI Rescue lub ekwiwalentne uprawnienia z innej organizacji,
certyfikat Nitrox lub ekwiwalentne uprawnienia z innej organizacji,
uprawnienia na poziomie TEC 45 lub ekwiwalentne uprawnienia z innej organizacji,
min. 100 zalogowanych nurkowań, z których: 20 nurkowań musi być z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza – 25 nurkowań musi być głębszych niż 18 m – co najmniej 20 nurkowań musi być głębszych niż 30 m,
skończone 18 lat,
aktualne badania lekarskie

Program Tec Deep adresowany jest do tych nurków, którzy zainteresowani są nurkowaniem poza limitami ustalonymi dla nurkowań bezdekompresyjnych oraz nurkowaniami głębokimi. PADI bardzo dobrze przygotowało program bazując na najlepszych rozwiązaniach zaadoptowanych z organizacji technicznej DSAT , jak i osobistym doświadczeniu liderów nurkowania technicznego.

Ideą programu jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją i dlatego główny nacisk na tym szkoleniu kładziony jest na konfigurację oraz nauczanie prawidłowych procedur i technik, a nie samą głębokość nurkowania. Kurs Tec Deep to 8 dni intensywnych zajęć i nurkowań. Kurs Tec Deep składa się z 6 wykładów, 8 sesji praktycznych i 12 nurkowań. Kurs Tec Deep to odpowiednik trzech krótszych kursów w systemie TecRec, czyli Tec 40, Tec 45, Tec 50. Zakres merytoryczny i umiejętności są jednak identyczne, jedynie różni się ułożenie nurkowań.