Kursy techniczne

kursy techniczne

Program Tec Deep adresowany jest do tych nurków, którzy zainteresowani są nurkowaniem poza limitami ustalonymi dla nurkowań bezdekompresyjnych oraz nurkowaniami głębokimi.  PADI bardzo dobrze przygotowało program bazując na najlepszych rozwiązaniach zaadoptowanych z organizacji technicznej DSAT , jak i osobistym doświadczeniu liderów nurkowania technicznego.

Ideą programu jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją i dlatego główny nacisk na tym szkoleniu kładziony jest na konfigurację oraz nauczanie prawidłowych procedur i technik, a nie samą głębokość nurkowania. Kurs Tec Deep to 8 dni intensywnych zajęć i nurkowań. Kurs Tec Deep składa się z 6 wykładów, 8 sesji praktycznych i 12 nurkowań. Kurs Tec Deep to odpowiednik trzech krótszych kursów w systemie TecRec, czyli Tec 40, Tec 45, Tec 50. Zakres merytoryczny i umiejętności są jednak identyczne, jedynie różni się ułożenie nurkowań.

 

Uprawnienia
  • nurkowania w konfiguracji technicznej do głębokości 50 metrów
  • brak ograniczenia czasu dekompresji
  • wykonywanie akcelerowanej dekompresji
  • używanie dowolnego nitroxu jako gazu dekompresyjnego (do 100% O2)

 

Teoria

 

Praktyka

 

Materiały

 

Wymagania wstępne

 

Wymagania sprzętowe
Third Column